תחנת כח אשדוד

מיקום: אשדוד

היקף העבודה: כ- 2,200 מ"ר

מערכת: אלוקובונד בגוון 9007 + 9006