אולם תצוגה פורד מאזדה

מיקום: ירושלים

היקף העבודה: כ- 250 מ"ר

 מערכת: עבודות פנים: אלוקובונד בגוון כחול + 9006 חיפוי עמודים + תקרות אליפטים.