אוניברסיטת אריאל

מיקום: אריאל

הפקולטה למדעי הטבע 
מערכת: קיר מסך זכוכיות ג'מבו בידודית בסגמנטים +גג קל זיפ +קונסטרוקציית מתכת 
היקף העבודה: 750 מר קיר מסך +700 מר גג +35טון קונסטרוקציה 

הפקולטה למדעי החברה 
מערכת: קיר מסך זכוכיות טריפלקס מעוגלות 
היקף העבודה: 300 מר