מעונות יום באר שבע

מיקום: באר שבע

היקף העבודה: כ- 890 מר

מערכת: חיפוי בקסטות אלוקובונד