גשר אוסם

מיקום:

מערכת: חיפוי חזית גשר+עמודים בקסטות מאלומיניום 2 ממ 

היקף: 759 מר