אלומיניום 2 מ״מ

גלול למטה

אלומיניום 2 מ״מ

מערכת בעלת מאפיינים דומים למערכות “אלוקובונד”, עם שינוי באיפון החומר המותקן, ואופן ביצוען של הקסטות להתקנה
ראה פירוט נוסף למערכת “אלוקובונד”